OÜ Rewilwerk tegutseb juba aastaid käsitöö valmistamise ja turustamise firmana (loodud 1989.a.) ja meil on alates 1994.aastast Tallinnas oma firma kauplus REWILL, aadressil Vene tn 7. kus on müügil erinevad käsitöötooted, mida on valmistanud eesti käsitöökunstnikud.

Korraldame ka hooajalisi kunsti- ja käsitöölaatasid.

Suveprojektidena oleme seni organiseerinud Tallinna Raekojaplatsil Nukulaatasid, Toompeal Patkuli platvormil, Taani kuninga aias, Harju tänava laudikul käsitöö ja kunsti näitus-müüke, samuti oli Eestit tutvustav suveniiride väljapanek Kadrioru pargis, Tallinna Lauluväljakul, Tallinna Loomaaias.

Meie firma kutsuti korraldama näitus- müüki „ URBAN-KAPUK” Tallinna Rahvusraamatukogus.

Oleme osalenud aastate jooksul Jõululaatadel, Mardilaatadel, Vanalinna päevadel, Kesklinna päevadel, Merepäevadel jpm.

Igal aastal detsembris osaleme Hambrugis toimuval rahvusvahelisel jõululaadal meie traditsioonilise eesti käsitöömüügiga.

Meeldivaid oste!

About Rewill

Rewilwerk has been operating as a handicraft manufacturing and marketing company  for many years (established in 1989). Since 1994 we have our own shop REWILL in Tallinn, at Vene 7 where various handicraft products made by Estonian handicraftsmen are on sale. We also organize seasonal art and craft fairs. As summer projects we have so far organized Doll Fairs at Tallinn Town Hall Square, on the Patkul Platform at Toompea, in the Royal Garden of Denmark. There were handicraft and art exhibitions and sales on the board of Harju Street, as well as a souvenir exhibition introducing Estonia in Kadriorg Park, Tallinn Song Festival Grounds and at the Tallinn Zoo. Our company was invited to organize an exhibition sale “URBAN-KAPUK” at the Tallinn National Library. Over the years we have participated in Christmas fairs, St. Matins day fairies, Old Town days, Downtown days, Sea days and many more. Each year in December we participate in the International Christmas Fair in Hamburg with our traditional Estonian handicrafts.

Rewillista

OÜ Rewilwerk on toiminut käsityön valmistus- ja markkinointiyrityksenä (perustettu vuonna 1989) monien vuosien ajan, ja vuodesta 1994 lähtien meillä on oma myymälämme REWILL Tallinnassa, Vene 7, missä myydään erilaisia virolaisten käsityöläisten valmistamia käsityötuotteita. Järjestämme myös vuodenaikojen taiden -ja käsityömessuja. Kesäprojektina olemme tähän mennessä järjestäneet messuja Tallinnan kaupungintalon aukiolla, Patkul-alustalla Toompealla, Tanskan kuninkaallisessa puutarhassa, Harju-kadun hallitusalueella oli käsityö- ja taidenäyttelyitä ja myyntiä, samoin kuin Viroa esittelevä matkamuistonäyttely Kadriorgin puistossa, Tallinnan laululavalla, Tallinnan eläintarhassa. Yrityksemme kutsuttiin järjestämään näyttelymyynti ”URBAN-KAPUK” Tallinnan kansalliskirjastossa.

Olemme vuosien mittaan osallistuneet joulumessuihin, vanhankaupungin päiviin, keskustapäiviin, meripäiviin ja muihin.

Joka vuosi joulukuussa osallistumme Hambrugin kansainväliseen joulumessuun perinteisen Viron käsityömyynnillä.

Rewilwerk

Rewilwerk ist seit vielen Jahren als Handwerks- und Vertriebsunternehmen tätig (gegründet 1989). Seit 1994 haben wir unser eigenes REWILL Geschäft in Tallinn, in der Vene Str. 7, wo wir verschiedene Handwerksprodukte von estnischen Handwerkern verkaufen. Wir organisieren auch saisonale Kunst- und Handwerksmessen. Als Sommerprojekte haben wir bisher Puppenmessen auf dem Tallinner Rathausplatz, auf der Patkul-Plattform und in Toompea im königlichen Garten Dänemarks organisiert. In der Harju-Straße fanden Handwerks- und Kunstausstellungen sowie Verkaufsaktionen statt. Im Kadriorg-Park, auf dem Tallinner Liederfestgelände und im Tallinner Zoo wurde eine Souvenirausstellung gezeigt, in der Estland vorgestellt wurde. Unsere Firma wurde eingeladen, einen Ausstellungsverkauf „URBAN-KAPUK“ in der Tallinner Nationalbibliothek zu organisieren. Im Laufe der Jahre haben wir an Weihnachtsmessen, Altstadt Tagen, Stadtfesten, Hafenfesten und vielen mehr teilgenommen. Jedes Jahr im Dezember nehmen wir mit unserem traditionellen estnischen Handwerk an der Internationalen Weihnachtsmesse in Hamburg teil.

TAGASI ÜLES